Молекулярна онкологія

Молекулярна онкологія

Назва дослідження Тип біоматеріалу Об'єм біоматеріалу Метод Максимальний термін зберігання Термін виконання, тиж.
Sept9 тест CPDA кров 10 ml PCR максимум 5 днів 2-3
BCR-ABL генотипування контейнер PAX Gene 4 x 2,5 ml PCR максимум 5 днів 2-3
BCR-ABL, кількісне визначення контейнер PAX Gene 4 x 2,5 ml qPCR максимум 5 днів 2-3
BCR-ABL скринінг мутації після відсутності відповіді на терапію контейнер PAX Gene 4 x 2,5 ml секвенування максимум 5 днів 2-3
JAK2-V617F мутація EDTA кров 10 ml PCR максимум 5 днів 2-3
JAK2-V617F, кількісне визначенна EDTA кров 10 ml qPCR максимум 5 днів 2-3
JAK2 мутації, екзон 12 EDTA кров 10 ml PCR максимум 5 днів 2-3
PRV-1 mRNA експресія EDTA кров 40 ml qPCR максимум 5 днів 2-3
MPL- (W515L/K) мутація EDTA кров 10 ml PCR максимум 5 днів 2-3
c-Kit- (D816V) мутація EDTA кров 10 ml PCR максимум 5 днів 2-3
TET2 мутація EDTA кров 10 ml секвенування максимум 5 днів 2-3
FIP1L1-PDGFR alpha контейнер PAX Gene 4 x 2,5 ml PCR максимум 5 днів 2-3
DPD недостатність EDTA кров 10 ml PCR максимум 5 днів 2-3
UGT1A1 поліморфізм промотора гену EDTA кров 10 ml PCR максимум 5 днів 2-3
c-Kit рецептор (A502Y503Ins; екзон 9) зразок біоматеріалу в парафіновому блоці   секвенування максимум 5 днів 2-3
c-Kit рецептор (екзони 9, 11, 13, 14, 17) зразок біоматеріалу в парафіновому блоці   секвенування максимум 5 днів 2-3
PDGF-рецептор (екзони 12, 14, 18) зразок біоматеріалу в парафіновому блоці   секвенування максимум 5 днів 2-3
EGF-рецептор (екзони 18, 19, 21) зразок біоматеріалу в парафіновому блоці   секвенування максимум 5 днів 2-3
k-Ras протоонкоген (екзон 2, кодони 12 і 13) зразок біоматеріалу в парафіновому блоці   PCR максимум 5 днів 2-3
BRAF-(V600E) мутація зразок біоматеріалу в парафіновому блоці   PCR максимум 5 днів 2-3
EML4-ALK гібридний ген зразок біоматеріалу в парафіновому блоці   PCR максимум 5 днів 2-3