Передопераційний

Ви маєте змогу здати комплекс аналізів "Переодпераційний" в найближчому до Вас пункті відбору біоматеріалу

Адреси пунктів

 


"Передопераційний": 1181 грн.


До комплексу входять наступні показники:

 

Загальний розгорнутий аналіз крові

Загальний аналіз сечі

Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh)

Загальний білок

Глюкоза крові

Білірубин загальний

Креатинін

Сечовина

Аланінамінотрансфераза (AлАТ)

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)

Протромбіновий час (ПЧ)

(ПТІ)

(INR)

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

Фібріноген за Клаусом (ФБ)

HBs-антиген (HBsAg)