Передопераційний +

Ви маєте змогу здати комплекс аналізів "Передопераційний +" в найближчому до Вас пункті відбору біоматеріалу

Адреси пунктів

 


"Передопераційний +": 1791 грн.


До комплексу входять наступні показники:

 

Загальний розгорнутий аналіз крові

Загальний аналіз сечі

Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh)

Загальний білок

Альбумін

Глобуліни

Альбумін-глобуліновий коефіцієнт

Глюкоза крові

Білірубин загальний

Білірубін прямий

Білірубін непрямий

Креатинін

Сечовина

Аланінамінотрансфераза (AлАТ)

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)

Протромбіновий час (ПЧ)

(ПТІ)

(INR)

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

Фібріноген за Клаусом (ФБ)

Натрій (Na)

Хлор (Cl)

Калій (К)

АТ до HCV (IgG)

HBs-антиген (HBsAg)

АТ до Trepon. pallidum (IgG)