Аналізи які виконуються лабораторією SYNLAB в м. Києві

Перелік лабораторних послуг (досліджень), які виконуються в лабораторії SYNLAB у м. Києві та їх вартість

 *Термін виконання залежить від виду досліджень

 

Відділ підтримки клієнтів:

 Тел:  0 800 60 00 40

(безкоштовно з усіх номерів)

Тел: (044) 244-11-99

Тел: (044) 244-11-98

Назва дослідження

Термін*

Ціна, грн

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Аланінамінотрансфераза (AлАТ)

24 год.

65

Альфа-амілаза

24 год.

65

Амілаза панкреатична (кількісний показник)

24 год.

65

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)

24 год.

65

Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ)

24 год.

75

Креатинфосфокіназа (КФК)

24 год.

65

Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФКМВ)

24 год.

140

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

24 год.

65

Ліпаза (кількісний показник)

24 год.

85

Лужна фосфатаза (ЛФ)

24 год.

65

Печінкові проби (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)

24 год.

350

Холінестераза

24 год.

65

Ліпідний обмін

Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)

24 год.

85

Аполіпопротеїн В (АРОВ)

24 год.

85

Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)

24 год.

230

Тригліцериди (ТГ)

24 год.

65

Холестерин (ХС)

24 год.

65

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)

24 год.

65

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)

24 год.

65

Пігментний обмін

Білірубін загальний

24 год.

65

Білірубін загальний, прямий, непрямий

24 год.

110

Білірубін прямий

24 год.

65

Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов'язані з ним гормони

Глікований гемоглобін (HbA1c)

24 год.

165

Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)

24 год.

95

Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності), якщо одночасно замовлені інсулін та глюкоза крові, то НОМАIR буде доданий до результатів досліджень із поясненнями

24 год.

215

Інсулін

24 год.

165

С-пептид

24 год.

165

Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.)

24 год.

240

Фруктозамін (глікований альбумін)

24 год.

135

Білковий обмін

Загальний білок

24 год.

65

Альбумін

24 год.

65

Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт

24 год.

100

Метаболізм заліза та діагностика анемій

Залізо (Fe)

24 год.

65

Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)

24 год.

185

Трансферин

24 год.

135

Феритин

24 год.

175

Вітамін В 12

24 год.

175

Фолієва кислота

24 год.

175

Електроліти, мікроелементи

Залізо (Fe)

24 год.

65

Кальцій (Ca)

24 год.

65

Кальцій іонізований (Са++)

24 год.

105

Кальцій у сечі (добова сеча)

24 год.

80

Магній (Mg)

24 год.

65

Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)

24 год.

90

Фосфор неорганічний

24 год.

65

Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-).

24 год.

165

Калій (К)

24 год.

65

Натрій (Na)

24 год.

65

Хлор (Cl)

24 год.

65

Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечі

24 год.

165

Калій (К) в сечі

24 год.

65

Натрій (Na) в сечі

24 год.

65

Хлор (Cl) в сечі

24 год.

65

Ревма- та кардіомаркери

C-реактивний білок (кількісний показник)

24 год.

65

Антистрептолізин О (кількісний показник)

24 год.

75

Ревматоїдний фактор (кількісний показник)

24 год.

75

Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ)

24 год.

200

Тропонін I

24 год.

180

Гомоцистеїн

24 год.

320

Азотистий обмін

Креатинін

24 год.

65

Сечова кислота

24 год.

65

Сечовина

24 год.

65

Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота)

24 год.

160

Клубочкова фільтрація (вказати діурез (літрів), зріст (метрів), вагу (кг))

24 год.

150

Коагулометрія

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

24 год.

65

Вовчаночний антикоагулянт

24 год.

240

Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), відсоток протромбіну за Квіком

24 год.

95

Тромбіновий час (ТЧ)

24 год.

75

Фібріноген за Клаусом (ФБ)

24 год.

95

Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)

24 год.

260

ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИ

Репродуктивні гормони та їх метаболіти

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

24 год.

165

Пролактин (ПРЛ)

24 год.

165

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

24 год.

165

17-ОН-прогестерон

пон./четв.

165

Дегідроепіандростеронсульфат (DHEAS)

24 год.

165

Естрадіол (Е2)

24 год.

165

Прогестерон

24 год.

165

Тестостерон вільний

72 год.

195

Тестостерон загальний

24 год.

165

Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін (SHBG)

24 год.

165

Антимюллерів гормон

вівторок/ четвер

390

Дослідження щитоподібної та паращитоподібної залоз

Тиреотропний гормон (ТТГ)

24 год.

135

Трийодтиронін вільний (Т3 free)

24 год.

135

Трийодтиронін (Т3)

24 год.

135

Тироксин вільний (Т4 free)

24 год.

135

Тироксин (Т4)

24 год.

135

Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти ТПО)

24 год.

165

Антитиреоглобулін (анти-TГ)

24 год.

165

Паратгормон

24 год.

165

Антитіла до рецепторів ТТГ

24 год.

305

Пренатальна діагностика

Альфафетопротеїн (АФП) (14-40 тиж.)

24 год.

175

Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPPA) (8-13 тиж)

24 год.

215

Естріол вільний (E3 free) (14-40 тиж.)

24 год.

165

Прогестерон (вказати термін вагітності)

24 год.

165

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ?) (3-18 тиж.)

24 год.

165

Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест на 10-13 тиж.: PAPPA, вільн. ? ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)

72 год.

320

Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест на 14-20 тиж., оптимально на 16-18 тиж.: вільн. ?ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA® (Siemens)

72 год.

370

Інші гормони

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

24 год.

275

Кортизол

24 год.

215

Гормон росту (CTГ, STH, Growth hormone)

24 год.

165

 Соматомедін

24 год.

300

Онкомаркери

Альфа-фетопротеїн (АФП)

24 год.

175

Тиреоглобулін (TГ)

24 год.

165

Онкомаркер СА153

24 год.

200

Онкомаркер СА19 9

24 год.

190

Онкомаркер СА724

24 год.

300

Онкомаркер СА125

24 год.

180

НЕ4

24 год.

380

ROMA index

24 год.

500

Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA

24 год.

245

Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA)

24 год.

155

Раковоембріональний антиген (СЕА)

24 год.

185

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)

24 год.

175

ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ

Імуноглобулін A (IgA)

24 год.

110

Імуноглобулін E загальний (IgE Total)

24 год.

180

Імуноглобулін G (IgG)

24 год.

110

Імуноглобулін M (IgM)

24 год.

110

Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклона на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG)

72 год.

550

Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклона на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG) + Загальний аналіз крові

72 год.

650

ДІАГНОСТИКА АУТОІМУНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА

Системні аутоімунні захворювання

Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АntiCCP)

пон./четв.

335

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Хламідійна інфекція

Хламідія трахоматіс IgG (Chl. trachomatis IgG)

72 год.

165

Хламідія трахоматіс IgM (Chl. trachomatis IgM)

72 год.

165

Хламідія трахоматіс IgA (Chl. trachomatis IgA)

72 год.

215

Інфекції ТORCH-групи

Герпесвірусні інфекції

Вірус простого герпесу 1/2 типу IgG (HSV1/2 IgG)

72 год.

165

Вірус простого герпесу 1/2 типу IgM (HSV1/2 IgM)

72 год.

165

Цитомегаловірус IgG (CMV IgG)

72 год.

155

Цитомегаловірус IgM (CMV IgM)

72 год.

155

Краснуха

Краснуха IgG (Rubella IgG)

72 год.

165

Краснуха IgM (Rubella IgM)

72 год.

165

Токсоплазмоз

Токсоплазма гондіі IgG (Toxoplasma gondii IgG)

72 год.

165

Токсоплазма гондіі IgM (Toxoplasma gondii IgM)

72 год.

165

Вірус Епштейна-Барр

Вірус Епштейна-Барр VCA IgM (EBV VCA IgM)

72 год.

165

Вірус Епштейна-Барр VCA IgG (EBV VCA IgG)

72 год.

165

Вірус Епштейна-Барр EA IgG (EBV EA IgG)

72 год.

165

Вірус Епштейна-Барр EBNA IgG (EBV EBNA IgG)

72 год.

165

Вірусні гепатити

Гепатит А

Антитіла IgG HAV (antiHAV IgG)

72 год.

185

Антитіла IgM HAV (antiHAV IgM)

72 год.

185

Гепатит В

HBs-антиген (HBsAg)

24 год.

185

Антитіла до HBs-антигену (antiHBs)

24 год.

185

HBe-антиген (HBeAg)

24 год.

215

Антитіла до HBe-антигену (antiHBe)

72 год.

215

Антитіла IgG HBc (antiHBc IgG)

24 год.

185

Aнтитіла IgM HBc (antiHBc IgM)

72 год.

185

Гепатит С

Антитіла IgG НСV (antiHCV IgG)

72 год.

215

Антитіла IgM HCV (аntiHCV IgM)

72 год.

175

Антитіла  IgG до coreAg, NS3, NS4, NS5 HCV

72 год.

255

Інші інфекції

Антитіла IgA до Helicobacter Pylori

72 год.

165

Антитіла IgG до Helicobacter Pylori

72 год.

165

Антитіла Ig A, M, G до Лямблій (Lamblia intestinalis)

пон./вівт./четв.

195

Діагностика сифілісу (антитіла IgG до T. Pallidum)

вівторок/ четвер

185

Антитіла до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1

вівторок/четвер

235

Гельмінтози

Антитіла IgG до антигенів Опісторхісів

пон./вівт./четв.

185

Антитіла IgG до антигенів Трихінел

пон./вівт./четв.

185

Антитіла IgG до антигенів Аскарид (Ascaris lumbricoides)

пон./вівт./четв.

315

Антитіла IgG до антигенів Токсокар

пон./вівт./четв.

235

Антитіла IgG до антигенів Ехінококу

пон./вівт./четв.

185

Мікрокультуральна діагностика

Мікрокультуральна діагностика М. hominis, U. Urealiticum. Тест включає титр 2-х мікроорганізмів та чутливість до антибіотиків

72 год.

320

Мікрокультуральна експрес-діагностика умовно-патогенної мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus)

72 год.

350

Мікрокультуральна експрес-діагностика умовно-патогенної мікрофлори сечового тракту cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Candid spp.)

72 год.

350

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів

24 год.

130

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити

24 год.

160

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові

24 год.

100

Серологічні дослідження

Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тестсистемами DiaMed (Швейцарія)

24 год.

150

Дослідження сечі

Альбумін в сечі (мікроальбумінурія) (сеча добова, вказати діурез, мл)

24 год.

160

Альбумін в сечі (мікроальбумінурія) (сеча ранков), Співвідношення мікроальбумін/креатинін

24 год.

160

Альфа-амілаза сечі

24 год.

70

Білок в добовій сечі

24 год.

70

Визначення кетонів в сечі

24 год.

70

Глюкоза в сечі

24 год.

90

Двостаканна проба сечі

24 год.

170

Загальний аналіз сечі

24 год.

110

Кальцій у сечі (добова сеча)

24 год.

80

Креатинін в добовій сечі (вказати вагу пацієнта та діурез)

24 год.

80

Сеча за Зимницьким

24 год.

100

Сеча за Нечипоренком

24 год.

90

Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл)

24 год.

70

Сечова кислота в разовій порції сечі

24 год.

70

Тристаканна проба сечі

24 год.

220

Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)

24 год.

90

Мікроскопічні дослідження

Назоцитограма

72 год.

135

Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.)

72 год.

100

Мікроскопія біологічного матерілу на наявність демодексу

24 год.

130

Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби

48 год.

130

Мікроскопія секрету простати

72 год.

100

Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок

72 год.

100

Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків

72 год.

100

Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки матки

72 год.

200

Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок, виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоз

72 год.

160

Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень

72 год.

320

Бактеріоскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів (для діагностики гонореї)

72 год.

120

ПАП-тест

72 год.

270

Копрологічні дослідження

Аналіз калу (копрограма)

24 год.

135

Аналіз калу на гельмінти та найпростіші

24 год.

125

Аналіз перианального зішкрябу на ентеробіоз

24 год.

115

Аналіз калу на приховану кров

24 год.

115

АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА виявлення алергоспецифічних IgE антитіл імуноблотінгом RIDA®allergysreen (Rbiopharm, Німеччина)

Педіатрична панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, береза, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternatа, молоко, альфалактоальбумін, беталактоглобулін, яєчний білок, яєчний жовток, альбумін сироватковий бичачий, соєві боби)

48 год.

820

Респіраторна панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морська свинка, золотистий хом’як, кріль, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)

48 год.

820

Харчова панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (лісові горіхи, арахіс, грецькі горіхи, мигдальні горіхи, молоко, яєчний білок, яєчний жовток, казеїн, картопля, селера, морква, помідори, тріска, краби, апельсин, яблука, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжутне насіння, соєві боби)

48 год.

820

Змішана панель, визначення специфічних IgE атитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, Alternaria alternata, яєчний білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соєві боби)

48 год.

820

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛР

ПЛР-діагностика вірусних гепатитів

Гепатит А

Вірус гепатиту А (HАV-DNA) якісний аналіз

72 год.

320

Гепатит В

Вірус гепатиту В (HBV-DNA) кількісний аналіз

11 діб

610

Вірус гепатиту В (HBV-DNA) якісний аналіз

72 год.

310

Гепатит С

Вірус гепатиту C (HCV-RNA) кількісний аналіз

11 діб

1550

Вірус гепатиту C (HCV-RNA) якісний аналіз + генотипування 1а,1b, 2, 3a, 4

72 год.

490

Вірус гепатиту C (HCV-RNA) якісний аналіз

72 год.

350

Гепатит D

Вірус гепатиту D (HDV-RNA) якісний аналіз

72 год.

310

ПЛР-діагностика урогенітальних інфекцій

Chlamydia trachomatis (DNA) якісний аналіз

72 год.

165

Neisseria gonorrhoeae (DNA) якісний аналіз

72 год.

165

Trichomonas vaginalis (DNA) якісний аналіз

72 год.

165

Mycoplasma genitalium (DNA) якісний аналіз

72 год.

165

Mycoplasma hominis (DNA) якісний аналіз

72 год.

165

Ureaplasma species (DNA) якісний аналіз

72 год.

165

Визначення виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum DNA) якісний аналіз+диференціація

72 год.

165

Candida albicans (DNA) якісний аналіз

72 год.

165

Gardnerella vaginalis (DNA) якісний аналіз

72 год.

165

Пакети урогенітальні

Пакет 1. Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei (DNA) якісний аналіз

72 год.

250

Пакет 2. Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis (DNA) якісний аналіз

72 год.

250

Пакет 3. ДНК внутрішньоклітинних збудників (Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis/ M.genitalium) якісний аналіз

72 год.

370

Пакет 4. ДНК збудників бактеріальних та вірусних урогенітальних інфекцій (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2) якісний аналіз

72 год.

450

Фемофлор 16 (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)

72 год.

800

Фемофлор скрін (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)

72 год.

650

Андрофлор (дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіків)

72 год.

1000

Папіломавірусна інфекція високого канцерогенного ризику

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи) ( DNA) кількісний аналіз

72 год.

315

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

72 год.

365

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

72 год.

215

Папіломавірусна інфекція низького канцерогенного ризику

Вірус папіломи людини низького канцерогенного ризику (6,11 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

72 год.

245

ПЛР-діагностика герпесвірусних інфекцій

Цитомегаловірус (CMV-DNA) кількісний аналіз

72 год.

185

Цитомегаловірус (CMV-DNA) якісний аналіз

72 год.

165

Вірус Епштейна-Барр (EBV-DNA) кількісний аналіз

72 год.

185

Вірус простого герпесу І та ІІ типів (HSV 1/2-DNA) якісний аналіз

72 год.

165

ПЛР-діагностика туберкульозу

<

Mycobacterium tuberculosis complex (DNA M.tuberculosis+M.bovis+M.africanum+M.microti+M.canetti+M.pinipedii) якісний аналіз

72 год.

400

ПЛР-діагностика TORCH-інфекції

Toxoplasma gondii (DNA ) якісний аналіз

72 год.

165

ПЛР-діагностика ГКІ

Визначення чутливості до Shigella spp. Та ентероінвазивні E. Coli, Salmonella spp., Термофільні Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus

72 год.

165

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження бактеріологічне мікрофлори носової порожнини з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне мікрофлори з зіву(задня стінка глотки та мигдалини) з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне мікрофлори шкіри з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне мікрофлори кон'юнктиви з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне мікрофлори вмісту ран з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне мікрофлори сечі з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників гострих кишкових захворювань

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне крові на стерильність

7 діб

300

Дослідження бактеріологічне крові на гемокультуру

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне калу на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне урогенітальних мазків з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне сока простати, еякуляту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне жовчі на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне грудного молока на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

270

Дослідження бактеріологічне мокроти на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

300

Дослідження бактеріологічне на BL(дифтерію) з носу та зіву

7 діб

700

Вартість забору матеріалу

30

Keywords

Ціни