Аналізи які виконують європейські лабораторії SYNLAB

Перелік лабораторних послуг (досліджень), які виконуються в європейських лабораторіях SYNLAB та їх вартість

 

Даний перелік не є повним, за додатковою інформацією звертайтесь за телефонами вказаними на сайті.

 

Термін виконання досліджень становить 10-14 днів від дати відправки біоматеріалу, але може бути змінений

Назва дослідження

Ціна, грн

Клінічна біохімія

Ангіотензин-конвертуючий фермент

814

Альдолаза

1091

Бета-2-мікроглобулін

725

Панкреатична еластаза (кал)

1197

Інгібітор С1-естерази

592

Бета-каротин

1186

Коензим Q10

1112

Диамінооксидаза

1325

Еозинофільний катіонний білок

1149

Панкреатична еластаза (сироватка)

1197

Еритропоетин

1335

Вільні каппа/лямбда легкі ланцюги (сироватка)

1335

Вільні каппа/лямбда легкі ланцюги (сеча)

1335

Гастрин

778

Глюкагон

1325

Гістамін

1325

Гістамін (сеча)

1325

Електрофоретична імунофіксація (сироватка)

1178

Електрофоретична імунофіксація (сеча)

1064

Метилмалонова кислота

2071

Міоглобін

718

Вітамін В3 (ніацин)

2071

Остеокальцин

1271

Кісткова лужна фосфатаза (остаза)

1091

Преальбумін

592

Вітамін В5 (пантотенова кислота)

2071

Порфірини вільні в еритроцитах

1181

Порфірини загальні (сеча)

819

Прокальцитонін

1325

Піруват

777

Супероксиддисмутаза

1325

Загальна антиоксидантна активність

1112

Трипсин (кал)

819

Триптаза

846

Вітамін А

1186

Вітамін B1

1186

Вітамін B2

1186

Вітамін B6

1186

Вітамін C

1186

Вітамін D (25-OH)

979

Вітамін D2 (25-OH)

979

Вітамін D3 (1.25-OH)

1349

Вітамін Е

1186

Вітамін Н (біотин)

1186

Вітамін К

2071

Цинк

818

Показники гемостазу

D-димер

947

Фактор VIII-асоційований АГ

1205

Фактор VIII Віллебранда, мультимер

2993

Інгібітор активатора плазміногену

1101

Протеїн С-активність

1249

Протеїн С-антиген

1249

Протеїн S-активність

1249

Тромбін-антитромбіновий комплекс

1101

Система HLA

HLA B*27 (хвороба Бехтерева)

1197

Ендокринологія

Адипонектин

1325

Адреналін (плазма)

1436

Адреналін (добова сеча)

1436

Альдостерон (плазма)

778

Альдостерон (сироватка)

778

Альдостерон (добова сеча)

778

Антимюллерів гормон

1325

Андростендіон

2071

Ангіотензин 2

1605

СТ-провазопресин (копептин)

1281

Кортизол (добова сеча)

495

Дигідротестостерон

2071

11-дезоксикортикостерон

2071

Допамін (плазма)

1436

Допамін (добова сеча)

1436

Плацентарний лактоген

846

Гомованільна кислота (добова сеча)

1436

Лептин

1325

Мелатонін

2071

Метанефрин, норметанефрин (добова сеча)

1436

Норадреналін (плазма)

1436

Норадреналін (добова сеча)

1436

BNP-NT-пропептид (мозковий натрійуретичний пропептид)

1330

Панкреатичний поліпептид

1325

Прегненолон-сульфат

2071

Ренін прямий

1249

Серотонін

884

Серотонін IgG

632

Серотонін IgM

632

Ванілілмигдальна кислота (добова сеча)

1436

Метаболізм

Скринінг амінокислот (сеча)

2502

Скринінг амінокислот (сироватка/плазма)

1112

Аполіпротеїн А2

592

Жовчні кислоти

857

Скринінг новонароджених

2500

Тирозин

1170

Онкомаркери

CA 242

1213

Кальцитонін

793

Кальпротектин (кал)

846

Хромогранін А

1213

HER2/neu

1213

Cyfra-21

1287

5-гідроксиіндолоцтова кислота (добова сеча)

884

Ліпідозв'язані сіалові кислоти

1213

Нейрон-специфічна енолаза

825

Білок S100

1325

SCC (антиген плоскоклітинної карциноми)

846

Антитіла, аутоантитіла

Антитіла до центромери

599

Антитіла до рецепторів ацетилхоліну

1668

IgG до кардіоліпіну

485

IgM до кардіоліпіну

485

Антимітохондріальні антитіла

479

IgG-скринінг антинуклеарних антитіл

485

Антинуклеарні антитіла IgA

632

Антинуклеарні антитіла IgG

632

Антинуклеарні антитіла IgM

632

c-ANCA (цитоплазм.)

672

p-ANCA (перинукл., МПО)

672

Аннексин V IgG

632

Антитіла до гладеньких м'язів

793

IgG до бета-2-глікопротеїну

632

IgМ до бета-2-глікопротеїну

632

IgG до центромери

632

Антитіла до двоспіральної ДНК

692

Антитіла до нативної ДНК

692

IgA до ендомізію

632

IgG до ендомізію

632

Антитіла до ендотелію

632

Антитіла до глутамат-декарбоксилази

831

Антитіла до базальної мембрани гломерулоцитів

632

IgA до дезамінованого пептиду гліадину

782

IgG до дезамінованого пептиду гліадину

782

IgA до тканьової трансглутамінази

632

IgG до тканьової трансглутамінази

632

Антитіла до гістонів

632

Антитіла до міокарду

787

Антитіла до тирозин-фосфатази

831

Антитіла до інсуліну людини

825

Антитіла до острівкового апарту

831

Антитіла Jo-1

632

Антитіла до печінкових антигенів, блот (AMA-M2-3E, LKM1, LC1, SLA)

818

Нирково-печінкові мікросомальні антитіла

818

Мієлін-асоційований глікопротеїн IgA

632

Мієлін-асоційований глікопротеїн IgG

632

Мієлін-асоційований глікопротеїн IgM

632

Антитіла до основного білка мієліну

632

Антитіла до цитрулінованого віментину

632

Мі2-антитіла

632

Антитіла до мієлопероксидази

632

Тест на харчову непереносимість (NAT-тест)

5130

Антиаквапорин 4 IgA

632

Антиаквапорин 4 IgG

632

Антиаквапорин 4 IgM

632

Олігоклональні антитіла (сироватка/ліквор)

1161

Антитіла до парієтальних клітин

632

RNP/Sm-антитіла

632

U1-RNP/SM-антитіла

632

Saccharomyces cerevisiae IgA

632

Saccharomyces cerevisiae IgG

632

Scl-70-антитіла

632

Антитіла до односпіральної ДНК

632

Антитіла до посмугованих (скелетних) м'язів

608

Антитіла до розчинних печінкових антигенів (SLA)

818

SM (B/B/D)-антитіла (антиген Сміта)

632

Антиспермальні антитіла

910

SS-A (Ro)-антитіла

632

SS-B (La)-антитіла

632

Антитіла до рецепторів ТТГ

685

Інфекції

Acanthamoeba spp. (ПЛР)

718

Aspergillus fumigatus-ДНК (ПЛР)

718

Hepatitis E-IgG (скринінговий тест)

486

Hepatitis E-IgG, блот (підтвердж. тест)

672

Hepatitis E-IgM (скринінговий тест)

486

Hepatitis E-IgM, блот (підтвердж. тест)

672

IgG до амеби

782

Aspergillus-антиген (сироватка)

778

Asperg. fumigatus-антитіла

652

IgA до Bordetella pertussis

705

IgG до токсину Bordetella pertussis

705

Bordetella parapertussis-ДНК (ПЛР)

718

Bordetella pertussis-ДНК (ПЛР)

718

Brucella IgG

519

Brucella IgM

519

Brucella-ДНК (ПЛР)

1213

Candida albicans IgA

652

Candida albicans IgG

652

Candida albicans IgM

652

CMV IgG авідність

652

Chlam. pneumoniae IgA

672

Chlam. pneumoniae IgG

672

Clostridium difficile-токсин (кал)

791

Cryptococcus neoformans-антиген (сироватка)

455

Cryptococcus neoformans-антиген (ліквор)

455

Coxsakie IgG

525

Coxsakie IgM

525

Coxiella burnetii-ДНК (ПЛР)

718

Chlamydia psittaci IgA

835

Chlamydia psittaci IgG

835

Chlamydia psittaci IgM

835

Цистицеркоз-антитіла

979

Цистицеркоз-антитіла, блот

1021

Вірус лихоманки Денге-антиген

578

Вірус лихоманки Денге IgG

486

Вірус лихоманки Денге IgM

486

Вірус лихоманки Денге-РНК (ПЛР)

718

Антитіла до дифтерійного анатоксину

738

Дірофіляріоз-антитіла

738

Ehrlichiosis-IgG

486

Ehrlichiosis-IgM

486

Ehrlichia-ДНК (ПЛР)

718

Ентеровіруси IgG

492

Ентеровіруси IgM

492

Ентеровіруси-РНК

1091

Вірус кліщового енцефаліту IgG

486

Вірус кліщового енцефаліту IgM

486

Вірус кліщового енцефаліту-РНК

718

Вірус свинячого грипу H1N1-РНК

1229

HBV-ДНК, кількісний

3990

HCV-РНК, кількісний

3990

Helicobacter pylori-АГ (якісний)

1250

H.pylori IgA, блот

1021

H.pylori IgG, блот

1021

HHV 6 IgG

738

HHV 6 IgM

738

HHV 6-ДНК

1213

HHV 7 IgG

738

HHV 7 IgM

738

HHV 7-ДНК

1213

HHV 8 IgG

738

HHV 8-ДНК

1091

HIV 1-РНК, кількісний

4489

HIV комбо тест (АТ до HIV 1/2/0+p24-АГ)

327

IgG до HSV 2

738

HTLV I-ДНК

718

HTLV II-ДНК

718

HTLV I антитіла, блот (підтвердж. тест)

672

HTLV II антитіла, блот (підтвердж. тест)

672

HTLV I/II-IgG (скринінг)

486

IL28B-генотипування

2459

Legionella pneumophila IgG (серотип 1-7)

645

Legionella pneumophila IgM (серотип 1-7)

645

Legionella-ДНК (ПЛР)

718

Leptospira IgG

771

Leptospira IgM

771

Leptospira-ДНК

1213

Listeria-антитіла (скринінг)

257

Listeria monocytogenes-ДНК

718

Treponema pallidum IgG, блот

1021

Treponema pallidum IgМ, блот

1021

Borrelia burgdorferi IgG

567

Borrelia burgdorferi IgG, блот

1080

Borrelia burgdorferi IgМ

567

Borrelia burgdorferi IgМ, блот

1080

Borrelia burgdorferi-ДНК (ліквор, аспірат, пунктат, кліщ тощо)

1213

Plasmodium falciparum IgG (малярія)

819

Збудник малярії-ДНК (ПЛР)

1213

Вірус кору IgG

738

Вірус кору IgM

738

Вірус кору-РНК (ПЛР)

718

Вірус епідемічного паротиту IgG

798

Вірус епідемічного паротиту IgM

798

Вірус епідемічного паротиту-РНК (ПЛР)

718

Mycoplasma pneumoniae IgA

559

Mycoplasma pneumoniae IgG

559

Mycoplasma pneumoniae IgM

559

Mycoplasma pneumoniae-ДНК (ПЛР)

718

Нематоди IgG, блот

1021

Parvovirus-B19-IgG авідність

672

Parvovirus-B19 IgG

920

Parvovirus-B19-IgG, блот (підтвердж. тест)

672

Parvovirus-B19 IgM

920

Parvovirus-B19-IgM, блот (підтвердж. тест)

672

Parvovirus-B19-ДНК

1091

Pneumococcus IgG

738

Поліовірус типу 1-антитіла

944

Поліовірус типу 2-антитіла

944

Поліовірус типу 3-антитіла

944

Polyoma BKV-ДНК

718

Polyoma JCV-ДНК

718

Rubella IgG-авідність

638

Rickettsia conori/rickettsii-IgG

486

Rickettsia conori/rickettsii-IgM

486

Rickettsia-ДНК (ПЛР)

718

Краснуха (ПЛР)

1091

Rickettsia typhi IgG

738

Rickettsia typhi IgM

738

Salmonella-IgA

486

Сальмонела IgG/A/M, скринінг антитіл

738

Coronavirus-ДНК (ПЛР)

718

Schistosoma mansonii-антитіла

738

Schistosoma mansonii IgG

738

Strongyloides IgG

1194

Toxoplasma IgG-авідність

1378

Quantiferon-Gold test (діагностика туберкульозу)

2314

Правцевий антитоксин

605

Антитіла до збудника сказу

944

Francisella tularensis-IgG

486

Francisella tularensis-IgM

486

Varicella zoster IgG

751

Varicella zoster IgM

878

Varicella zoster-ДНК

1091

Yersinia pseudotuberculosis-антитіла

487

Yersinia IgA, блот

1069

Yersinia IgG, блот

1069

Лікарські засоби

Карбамазепін, карбамазепін-епоксид

920

5-гідрокситриптофан (сеча)

1170

Ламотригін

920

Леветірацетам

2071

Літій

115

Нітразепам

2071

Преднізолон

920

Вальпроєва кислота

2071

Воріконазол

2071

Хімічні речовини та професійне здоров'я

Етанол (етиловий спирт) у крові

1112

Срібло

645

Алюміній

818

Арсен

857

Золото

712

Кадмій

658

Кобальт

712

Хром

814

Хром (сеча)

2071

Мідь

678

Мідь (сеча)

2071

Ртуть

818

Ртуть (сеча)

818

Скринінг важких металів (сеча)

4142

Манган

818

Молібден

645

Нікель

857

Свинець

918

Селен

777

Сіліцій

645

Олово

2071

Стронцій

2071

Таллій

911

Ваннадій

645

Keywords

Ціни