Аналізи які виконуються лабораторією SYNLAB в м. Києві

Перелік лабораторних послуг (досліджень), які виконуються в лабораторії SYNLAB у м. Києві та їх вартість

 *Термін виконання залежить від виду досліджень

 

Відділ підтримки клієнтів:

 Тел:  0 800 60 00 40

(безкоштовно з усіх номерів)

Тел: (044) 244-11-99

Тел: (044) 244-11-98

Назва дослідження

Термін*

Ціна, грн

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Аланінамінотрансфераза (AлАТ)

24 год.

49

Альфа-амілаза

24 год.

49

Амілаза панкреатична (кількісний показник)

24 год.

59

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)

24 год.

49

Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ)

24 год.

49

Креатинфосфокіназа (КФК)

24 год.

49

Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФКМВ)

24 год.

130

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

24 год.

49

Ліпаза (кількісний показник)

24 год.

69

Лужна фосфатаза (ЛФ)

24 год.

49

Печінкові проби (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)

24 год.

210

Холінестераза

24 год.

49

Ліпідний обмін

Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)

24 год.

79

Аполіпопротеїн В (АРОВ)

24 год.

79

Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)

24 год.

199

Тригліцериди (ТГ)

24 год.

49

Холестерин (ХС)

24 год.

49

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)

24 год.

49

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)

24 год.

49

Пігментний обмін

Білірубін загальний

24 год.

49

Білірубін загальний, прямий, непрямий

24 год.

89

Білірубін прямий

24 год.

49

Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов'язані з ним гормони

Глікований гемоглобін (HbA1c)

24 год.

139

Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)

24 год.

79

Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності), якщо одночасно замовлені інсулін та глюкоза крові, то НОМАIR буде доданий до результатів досліджень із поясненнями

24 год.

159

Інсулін

24 год.

149

С-пептид

24 год.

149

Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.)

24 год.

140

Фруктозамін (глікований альбумін)

24 год.

119

Білковий обмін

Загальний білок

24 год.

49

Альбумін

24 год.

49

Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт

24 год.

89

Метаболізм заліза та діагностика анемій

Залізо (Fe)

24 год.

49

Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)

24 год.

179

Трансферин

24 год.

109

Феритин

24 год.

149

Вітамін В 12

24 год.

170

Фолієва кислота

24 год.

149

Гаптоглобін

24 год.

89

Електроліти, мікроелементи

Залізо (Fe)

24 год.

49

Кальцій (Ca)

24 год.

49

Кальцій іонізований (Са++)

24 год.

89

Кальцій у сечі (добова сеча)

24 год.

70

Магній (Mg)

24 год.

49

Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)

24 год.

79

Фосфор неорганічний

24 год.

49

Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-).

24 год.

129

Калій (К)

24 год.

49

Натрій (Na)

24 год.

49

Хлор (Cl)

24 год.

49

Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечі

24 год.

129

Калій (К) в сечі

24 год.

49

Натрій (Na) в сечі

24 год.

49

Хлор (Cl) в сечі

24 год.

49

Ревма- та кардіомаркери

C-реактивний білок (кількісний показник)

24 год.

69

Антистрептолізин О (кількісний показник)

24 год.

69

Ревматоїдний фактор (кількісний показник)

24 год.

69

Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ)

24 год.

129

Церулоплазмін

24 год.

149

Тропонін I

24 год.

139

Гомоцистеїн

24 год.

269

Азотистий обмін

Креатинін

24 год.

49

Сечова кислота

24 год.

49

Сечовина

24 год.

49

Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота)

24 год.

109

Клубочкова фільтрація (вказати діурез (літрів), зріст (метрів), вагу (кг))

24 год.

99

Коагулометрія

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

24 год.

59

Вовчаночний антикоагулянт

24 год.

189

Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), відсоток протромбіну за Квіком

24 год.

89

Тромбіновий час (ТЧ)

24 год.

69

Фібріноген за Клаусом (ФБ)

24 год.

89

Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)

24 год.

239

ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИ

Репродуктивні гормони та їх метаболіти

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

24 год.

139

Пролактин (ПРЛ)

24 год.

139

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

24 год.

139

17-ОН-прогестерон

пон./четв.

139

Дегідроепіандростеронсульфат (DHEAS)

24 год.

169

Естрадіол (Е2)

24 год.

139

Прогестерон

24 год.

139

Тестостерон вільний

72 год.

189

Тестостерон загальний

24 год.

139

Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін (SHBG)

24 год.

139

Антимюллерів гормон

вівторок/ четвер

319

Дослідження щитоподібної та паращитоподібної залоз

Тиреотропний гормон (ТТГ)

24 год.

129

Трийодтиронін вільний (Т3 free)

24 год.

129

Трийодтиронін (Т3)

24 год.

129

Тироксин вільний (Т4 free)

24 год.

129

Тироксин (Т4)

24 год.

129

Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти ТПО)

24 год.

149

Антитиреоглобулін (анти-TГ)

24 год.

139

Паратгормон

24 год.

149

Антитіла до рецепторів ТТГ

24 год.

259

Пренатальна діагностика

Альфафетопротеїн (АФП) (14-40 тиж.)

24 год.

149

Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPPA) (8-13 тиж)

24 год.

169

Естріол вільний (E3 free) (14-40 тиж.)

24 год.

139

Прогестерон (вказати термін вагітності)

24 год.

139

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ?) (3-18 тиж.)

24 год.

139

Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест на 10-13 тиж.: PAPPA, вільн. ? ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)

72 год.

269

Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест на 14-20 тиж., оптимально на 16-18 тиж.: вільн. ?ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA® (Siemens)

72 год.

339

Інші гормони

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

24 год.

249

Кортизол

24 год.

189

Гормон росту (CTГ, STH, Growth hormone)

24 год.

159

Онкомаркери

Альфа-фетопротеїн (АФП)

24 год.

149

Тиреоглобулін (TГ)

24 год.

139

Онкомаркер СА153

24 год.

149

Онкомаркер СА19 9

24 год.

149

Онкомаркер СА724

24 год.

249

Онкомаркер СА125

24 год.

159

НЕ4

24 год.

349

ROMA index

24 год.

439

Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA

24 год.

219

Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA)

24 год.

139

Раковоембріональний антиген (СЕА)

24 год.

159

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)

24 год.

149

ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ

Імуноглобулін A (IgA)

24 год.

99

Імуноглобулін E загальний (IgE Total)

24 год.

139

Імуноглобулін G (IgG)

24 год.

99

Імуноглобулін M (IgM)

24 год.

99

Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклона на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG)

72 год.

399

Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклона на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG) + Загальний аналіз крові

72 год.

499

ДІАГНОСТИКА АУТОІМУНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА

Системні аутоімунні захворювання

Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АntiCCP)

пон./четв.

279

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Хламідійна інфекція

Хламідія трахоматіс IgG (Chl. trachomatis IgG)

72 год.

139

Хламідія трахоматіс IgM (Chl. trachomatis IgM)

72 год.

139

Хламідія трахоматіс IgA (Chl. trachomatis IgA)

72 год.

189

Інфекції ТORCH-групи

Герпесвірусні інфекції

Вірус простого герпесу 1/2 типу IgG (HSV1/2 IgG)

72 год.

139

Вірус простого герпесу 1/2 типу IgM (HSV1/2 IgM)

72 год.

139

Цитомегаловірус IgG (CMV IgG)

72 год.

119

Цитомегаловірус IgM (CMV IgM)

72 год.

119

Краснуха

Краснуха IgG (Rubella IgG)

72 год.

129

Краснуха IgM (Rubella IgM)

72 год.

129

Токсоплазмоз

Токсоплазма гондіі IgG (Toxoplasma gondii IgG)

72 год.

129

Токсоплазма гондіі IgM (Toxoplasma gondii IgM)

72 год.

129

Вірус Епштейна-Барр

Вірус Епштейна-Барр VCA IgM (EBV VCA IgM)

72 год.

139

Вірус Епштейна-Барр VCA IgG (EBV VCA IgG)

72 год.

149

Вірус Епштейна-Барр EA IgG (EBV EA IgG)

72 год.

149

Вірус Епштейна-Барр EBNA IgG (EBV EBNA IgG)

72 год.

139

Вірусні гепатити

Гепатит А

Антитіла IgG HAV (antiHAV IgG)

72 год.

169

Антитіла IgM HAV (antiHAV IgM)

72 год.

159

Гепатит В

HBs-антиген (HBsAg)

24 год.

159

Антитіла до HBs-антигену (antiHBs)

24 год.

179

HBe-антиген (HBeAg)

24 год.

199

Антитіла до HBe-антигену (antiHBe)

72 год.

199

Антитіла IgG HBc (antiHBc IgG)

24 год.

159

Aнтитіла IgM HBc (antiHBc IgM)

72 год.

159

Гепатит С

Антитіла IgG НСV (antiHCV IgG)

72 год.

139

Антитіла IgM HCV (аntiHCV IgM)

72 год.

139

Антитіла  IgG до coreAg, NS3, NS4, NS5 HCV

72 год.

239

Інші інфекції

Антитіла IgA до Helicobacter Pylori

72 год.

129

Антитіла IgG до Helicobacter Pylori

72 год.

129

Антитіла Ig A, M, G до Лямблій (Lamblia intestinalis)

пон./вівт./четв.

179

Діагностика сифілісу (антитіла IgG до T. Pallidum)

вівторок/ четвер

169

Гельмінтози

Антитіла IgG до антигенів Опісторхісів

пон./вівт./четв.

149

Антитіла IgG до антигенів Трихінел

пон./вівт./четв.

149

Антитіла IgG до антигенів Аскарид (Ascaris lumbricoides)

пон./вівт./четв.

279

Антитіла IgG до антигенів Токсокар

пон./вівт./четв.

189

Антитіла IgG до антигенів Ехінококу

пон./вівт./четв.

169

Мікрокультуральна діагностика

Мікрокультуральна діагностика М. hominis, U. Urealiticum. Тест включає титр 2-х мікроорганізмів та чутливість до антибіотиків

72 год.

299

Мікрокультуральна експрес-діагностика умовно-патогенної мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus)

72 год.

320

Мікрокультуральна експрес-діагностика умовно-патогенної мікрофлори сечового тракту cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Candid spp.)

72 год.

320

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів

24 год.

119

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити

24 год.

149

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові

24 год.

89

Серологічні дослідження

Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тестсистемами DiaMed (Швейцарія)

24 год.

119

Дослідження сечі

Альбумін в сечі (мікроальбумінурія) (сеча добова, вказати діурез, мл)

24 год.

149

Альбумін в сечі (мікроальбумінурія) (сеча ранков), Співвідношення мікроальбумін/креатинін

24 год.

149

Альфа-амілаза сечі

24 год.

59

Білок в добовій сечі

24 год.

59

Визначення кетонів в сечі

24 год.

59

Глюкоза в сечі

24 год.

59

Двостаканна проба сечі

24 год.

149

Загальний аналіз сечі

24 год.

99

Кальцій у сечі (добова сеча)

24 год.

70

Креатинін в добовій сечі (вказати вагу пацієнта та діурез)

24 год.

69

Сеча за Зимницьким

24 год.

89

Сеча за Нечипоренком

24 год.

79

Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл)

24 год.

59

Сечова кислота в разовій порції сечі

24 год.

59

Тристаканна проба сечі

24 год.

169

Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)

24 год.

79

Мікроскопічні дослідження

Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.)

72 год.

79

Мікроскопія біологічного матерілу на наявність демодексу

24 год.

119

Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби

48 год.

119

Мікроскопія секрету простати

72 год.

79

Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок

72 год.

79

Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків

72 год.

89

Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки матки

72 год.

170

Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок, виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоз

72 год.

140

Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень

72 год.

299

Бактеріоскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів (для діагностики гонореї)

72 год.

89

ПАП-тест

72 год.

250

Копрологічні дослідження

Аналіз калу (копрограма)

24 год.

109

Аналіз калу на гельмінти та найпростіші

24 год.

109

Аналіз перианального зішкрябу на ентеробіоз

24 год.

109

АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА виявлення алергоспецифічних IgE антитіл імуноблотінгом RIDA®allergysreen (Rbiopharm, Німеччина)

Педіатрична панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, береза, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternatа, молоко, альфалактоальбумін, беталактоглобулін, яєчний білок, яєчний жовток, альбумін сироватковий бичачий, соєві боби)

48 год.

619

Респіраторна панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морська свинка, золотистий хом’як, кріль, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)

48 год.

619

Харчова панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (лісові горіхи, арахіс, грецькі горіхи, мигдальні горіхи, молоко, яєчний білок, яєчний жовток, казеїн, картопля, селера, морква, помідори, тріска, краби, апельсин, яблука, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжутне насіння, соєві боби)

48 год.

619

Змішана панель, визначення специфічних IgE атитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, Alternaria alternata, яєчний білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соєві боби)

48 год.

619

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛР

ПЛР-діагностика вірусних гепатитів

Гепатит А

Вірус гепатиту А (HАV-DNA) якісний аналіз

72 год.

289

Гепатит В

<

Вірус гепатиту В (HBV-DNA) кількісний аналіз

11 діб

559

Вірус гепатиту В (HBV-DNA) якісний аналіз

72 год.

259

Гепатит С

Вірус гепатиту C (HCV-RNA) кількісний аналіз

11 діб

1099

Вірус гепатиту C (HCV-RNA) якісний аналіз + генотипування 1а,1b, 2, 3a, 4

72 год.

389

Вірус гепатиту C (HCV-RNA) якісний аналіз

72 год.

319

Гепатит D

Вірус гепатиту D (HDV-RNA) якісний аналіз

72 год.

209

ПЛР-діагностика урогенітальних інфекцій

Chlamydia trachomatis (DNA) якісний аналіз

72 год.

139

Neisseria gonorrhoeae (DNA) якісний аналіз

72 год.

139

Trichomonas vaginalis (DNA) якісний аналіз

72 год.

139

Mycoplasma genitalium (DNA) якісний аналіз

72 год.

139

Mycoplasma hominis (DNA) якісний аналіз

72 год.

139

Ureaplasma species (DNA) якісний аналіз

72 год.

139

Визначення виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum DNA) якісний аналіз+диференціація

72 год.

139

Candida albicans (DNA) якісний аналіз

72 год.

139

Gardnerella vaginalis (DNA) якісний аналіз

72 год.

139

Пакети урогенітальні

Пакет 1. Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei (DNA) якісний аналіз

72 год.

190

Пакет 2. Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis (DNA) якісний аналіз

72 год.

210

Пакет 3. ДНК внутрішньоклітинних збудників (Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis/ M.genitalium) якісний аналіз

72 год.

330

Пакет 4. ДНК збудників бактеріальних та вірусних урогенітальних інфекцій (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2) якісний аналіз

72 год.

399

Фемофлор 16 (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)

72 год.

699

Фемофлор скрін (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)

72 год.

549

Андрофлор (дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіків)

72 год.

899

Папіломавірусна інфекція високого канцерогенного ризику

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи) ( DNA) кількісний аналіз

72 год.

299

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

72 год.

339

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

72 год.

199

Папіломавірусна інфекція низького канцерогенного ризику

Вірус папіломи людини низького канцерогенного ризику (6,11 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

72 год.

199

ПЛР-діагностика герпесвірусних інфекцій

Цитомегаловірус (CMV-DNA) кількісний аналіз

72 год.

150

Цитомегаловірус (CMV-DNA) якісний аналіз

72 год.

109

Вірус Епштейна-Барр (EBV-DNA) кількісний аналіз

72 год.

150

Вірус простого герпесу І та ІІ типів (HSV 1/2-DNA) якісний аналіз

72 год.

159

ПЛР-діагностика туберкульозу

<

Mycobacterium tuberculosis complex (DNA M.tuberculosis+M.bovis+M.africanum+M.microti+M.canetti+M.pinipedii) якісний аналіз

72 год.

299

ПЛР-діагностика TORCH-інфекції

Toxoplasma gondii (DNA ) якісний аналіз

72 год.

139

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження бактеріологічне мікрофлори носової порожнини з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне мікрофлори з зіву(задня стінка глотки та мигдалини) з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне мікрофлори шкіри з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне мікрофлори кон'юнктиви з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне мікрофлори вмісту ран з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне мікрофлори сечі з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників гострих кишкових захворювань

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне крові на стерильність

7 діб

299

Дослідження бактеріологічне крові на гемокультуру

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне калу на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне крові на стерильність з використанням двуфазної системы HiCombi

7 діб

299

Дослідження бактеріологічне урогенітальних мазків з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне сока простати, еякуляту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне жовчі на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне грудного молока на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

199

Дослідження бактеріологічне мокроти на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

299

Дослідження бактеріологічне на BL(дифтерію) з носу та зіву

7 діб

299

Вартість забору матеріалу

25

Keywords

Ціни