Аналізи які виконуються лабораторією SYNLAB в м. Києві

Перелік лабораторних послуг (досліджень), які виконуються в лабораторії SYNLAB у м. Києві та їх вартість

 *Термін виконання залежить від виду досліджень

 

Відділ підтримки клієнтів:

 Тел:  0 800 60 00 40

(безкоштовно з усіх номерів)

Тел: (044) 244-11-99

Тел: (044) 244-11-98

Назва дослідження

Термін*

Ціна, грн

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Аланінамінотрансфераза (AлАТ)

24 год.

55

Альфа-амілаза

24 год.

55

Амілаза панкреатична (кількісний показник)

24 год.

70

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)

24 год.

55

Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ)

24 год.

55

Креатинфосфокіназа (КФК)

24 год.

55

Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФКМВ)

24 год.

130

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

24 год.

55

Ліпаза (кількісний показник)

24 год.

75

Лужна фосфатаза (ЛФ)

24 год.

55

Печінкові проби (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)

24 год.

250

Холінестераза

24 год.

55

Ліпідний обмін

Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)

24 год.

85

Аполіпопротеїн В (АРОВ)

24 год.

85

Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)

24 год.

200

Тригліцериди (ТГ)

24 год.

55

Холестерин (ХС)

24 год.

55

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)

24 год.

55

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)

24 год.

55

Пігментний обмін

Білірубін загальний

24 год.

55

Білірубін загальний, прямий, непрямий

24 год.

95

Білірубін прямий

24 год.

55

Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов'язані з ним гормони

Глікований гемоглобін (HbA1c)

24 год.

145

Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)

24 год.

85

Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності), якщо одночасно замовлені інсулін та глюкоза крові, то НОМАIR буде доданий до результатів досліджень із поясненнями

24 год.

180

Інсулін

24 год.

155

С-пептид

24 год.

155

Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.)

24 год.

180

Фруктозамін (глікований альбумін)

24 год.

125

Білковий обмін

Загальний білок

24 год.

55

Альбумін

24 год.

55

Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт

24 год.

95

Метаболізм заліза та діагностика анемій

Залізо (Fe)

24 год.

55

Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)

24 год.

185

Трансферин

24 год.

120

Феритин

24 год.

160

Вітамін В 12

24 год.

170

Фолієва кислота

24 год.

160

Гаптоглобін

24 год.

90

Електроліти, мікроелементи

Залізо (Fe)

24 год.

55

Кальцій (Ca)

24 год.

55

Кальцій іонізований (Са++)

24 год.

95

Кальцій у сечі (добова сеча)

24 год.

70

Магній (Mg)

24 год.

55

Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)

24 год.

80

Фосфор неорганічний

24 год.

55

Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-).

24 год.

130

Калій (К)

24 год.

55

Натрій (Na)

24 год.

55

Хлор (Cl)

24 год.

55

Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечі

24 год.

140

Калій (К) в сечі

24 год.

55

Натрій (Na) в сечі

24 год.

55

Хлор (Cl) в сечі

24 год.

55

Ревма- та кардіомаркери

C-реактивний білок (кількісний показник)

24 год.

70

Антистрептолізин О (кількісний показник)

24 год.

70

Ревматоїдний фактор (кількісний показник)

24 год.

75

Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ)

24 год.

150

Церулоплазмін

24 год.

160

Тропонін I

24 год.

160

Гомоцистеїн

24 год.

300

Азотистий обмін

Креатинін

24 год.

55

Сечова кислота

24 год.

55

Сечовина

24 год.

55

Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота)

24 год.

125

Клубочкова фільтрація (вказати діурез (літрів), зріст (метрів), вагу (кг))

24 год.

100

Коагулометрія

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

24 год.

65

Вовчаночний антикоагулянт

24 год.

200

Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), відсоток протромбіну за Квіком

24 год.

95

Тромбіновий час (ТЧ)

24 год.

75

Фібріноген за Клаусом (ФБ)

24 год.

95

Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)

24 год.

250

ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИ

Репродуктивні гормони та їх метаболіти

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

24 год.

150

Пролактин (ПРЛ)

24 год.

150

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

24 год.

150

17-ОН-прогестерон

пон./четв.

150

Дегідроепіандростеронсульфат (DHEAS)

24 год.

150

Естрадіол (Е2)

24 год.

150

Прогестерон

24 год.

150

Тестостерон вільний

72 год.

190

Тестостерон загальний

24 год.

150

Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін (SHBG)

24 год.

150

Антимюллерів гормон

вівторок/ четвер

350

Дослідження щитоподібної та паращитоподібної залоз

Тиреотропний гормон (ТТГ)

24 год.

135

Трийодтиронін вільний (Т3 free)

24 год.

135

Трийодтиронін (Т3)

24 год.

135

Тироксин вільний (Т4 free)

24 год.

135

Тироксин (Т4)

24 год.

135

Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти ТПО)

24 год.

155

Антитиреоглобулін (анти-TГ)

24 год.

155

Паратгормон

24 год.

155

Антитіла до рецепторів ТТГ

24 год.

270

Пренатальна діагностика

Альфафетопротеїн (АФП) (14-40 тиж.)

24 год.

155

Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPPA) (8-13 тиж)

24 год.

190

Естріол вільний (E3 free) (14-40 тиж.)

24 год.

145

Прогестерон (вказати термін вагітності)

24 год.

150

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ?) (3-18 тиж.)

24 год.

160

Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест на 10-13 тиж.: PAPPA, вільн. ? ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)

72 год.

285

Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест на 14-20 тиж., оптимально на 16-18 тиж.: вільн. ?ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA® (Siemens)

72 год.

345

Інші гормони

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

24 год.

260

Кортизол

24 год.

200

Гормон росту (CTГ, STH, Growth hormone)

24 год.

165

Онкомаркери

Альфа-фетопротеїн (АФП)

24 год.

155

Тиреоглобулін (TГ)

24 год.

155

Онкомаркер СА153

24 год.

165

Онкомаркер СА19 9

24 год.

165

Онкомаркер СА724

24 год.

270

Онкомаркер СА125

24 год.

165

НЕ4

24 год.

370

ROMA index

24 год.

450

Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA

24 год.

220

Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA)

24 год.

145

Раковоембріональний антиген (СЕА)

24 год.

165

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)

24 год.

160

ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ

Імуноглобулін A (IgA)

24 год.

105

Імуноглобулін E загальний (IgE Total)

24 год.

150

Імуноглобулін G (IgG)

24 год.

105

Імуноглобулін M (IgM)

24 год.

105

Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклона на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG)

72 год.

450

Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних антитіл (Моноклона на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG) + Загальний аналіз крові

72 год.

550

ДІАГНОСТИКА АУТОІМУНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА

Системні аутоімунні захворювання

Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АntiCCP)

пон./четв.

300

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Хламідійна інфекція

Хламідія трахоматіс IgG (Chl. trachomatis IgG)

72 год.

155

Хламідія трахоматіс IgM (Chl. trachomatis IgM)

72 год.

155

Хламідія трахоматіс IgA (Chl. trachomatis IgA)

72 год.

200

Інфекції ТORCH-групи

Герпесвірусні інфекції

Вірус простого герпесу 1/2 типу IgG (HSV1/2 IgG)

72 год.

155

Вірус простого герпесу 1/2 типу IgM (HSV1/2 IgM)

72 год.

155

Цитомегаловірус IgG (CMV IgG)

72 год.

145

Цитомегаловірус IgM (CMV IgM)

72 год.

145

Краснуха

Краснуха IgG (Rubella IgG)

72 год.

155

Краснуха IgM (Rubella IgM)

72 год.

155

Токсоплазмоз

Токсоплазма гондіі IgG (Toxoplasma gondii IgG)

72 год.

155

Токсоплазма гондіі IgM (Toxoplasma gondii IgM)

72 год.

155

Вірус Епштейна-Барр

Вірус Епштейна-Барр VCA IgM (EBV VCA IgM)

72 год.

155

Вірус Епштейна-Барр VCA IgG (EBV VCA IgG)

72 год.

155

Вірус Епштейна-Барр EA IgG (EBV EA IgG)

72 год.

155

Вірус Епштейна-Барр EBNA IgG (EBV EBNA IgG)

72 год.

155

Вірусні гепатити

Гепатит А

Антитіла IgG HAV (antiHAV IgG)

72 год.

175

Антитіла IgM HAV (antiHAV IgM)

72 год.

175

Гепатит В

HBs-антиген (HBsAg)

24 год.

175

Антитіла до HBs-антигену (antiHBs)

24 год.

185

HBe-антиген (HBeAg)

24 год.

210

Антитіла до HBe-антигену (antiHBe)

72 год.

210

Антитіла IgG HBc (antiHBc IgG)

24 год.

185

Aнтитіла IgM HBc (antiHBc IgM)

72 год.

175

Гепатит С

Антитіла IgG НСV (antiHCV IgG)

72 год.

200

Антитіла IgM HCV (аntiHCV IgM)

72 год.

155

Антитіла  IgG до coreAg, NS3, NS4, NS5 HCV

72 год.

245

Інші інфекції

Антитіла IgA до Helicobacter Pylori

72 год.

155

Антитіла IgG до Helicobacter Pylori

72 год.

155

Антитіла Ig A, M, G до Лямблій (Lamblia intestinalis)

пон./вівт./четв.

185

Діагностика сифілісу (антитіла IgG до T. Pallidum)

вівторок/ четвер

175

Гельмінтози

Антитіла IgG до антигенів Опісторхісів

пон./вівт./четв.

180

Антитіла IgG до антигенів Трихінел

пон./вівт./четв.

160

Антитіла IgG до антигенів Аскарид (Ascaris lumbricoides)

пон./вівт./четв.

290

Антитіла IgG до антигенів Токсокар

пон./вівт./четв.

190

Антитіла IgG до антигенів Ехінококу

пон./вівт./четв.

180

Мікрокультуральна діагностика

Мікрокультуральна діагностика М. hominis, U. Urealiticum. Тест включає титр 2-х мікроорганізмів та чутливість до антибіотиків

72 год.

300

Мікрокультуральна експрес-діагностика умовно-патогенної мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus)

72 год.

330

Мікрокультуральна експрес-діагностика умовно-патогенної мікрофлори сечового тракту cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Candid spp.)

72 год.

330

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів

24 год.

120

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити

24 год.

150

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові

24 год.

90

Серологічні дослідження

Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тестсистемами DiaMed (Швейцарія)

24 год.

130

Дослідження сечі

Альбумін в сечі (мікроальбумінурія) (сеча добова, вказати діурез, мл)

24 год.

160

Альбумін в сечі (мікроальбумінурія) (сеча ранков), Співвідношення мікроальбумін/креатинін

24 год.

160

Альфа-амілаза сечі

24 год.

60

Білок в добовій сечі

24 год.

60

Визначення кетонів в сечі

24 год.

60

Глюкоза в сечі

24 год.

60

Двостаканна проба сечі

24 год.

150

Загальний аналіз сечі

24 год.

100

Кальцій у сечі (добова сеча)

24 год.

70

Креатинін в добовій сечі (вказати вагу пацієнта та діурез)

24 год.

70

Сеча за Зимницьким

24 год.

90

Сеча за Нечипоренком

24 год.

80

Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл)

24 год.

60

Сечова кислота в разовій порції сечі

24 год.

60

Тристаканна проба сечі

24 год.

180

Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)

24 год.

80

Мікроскопічні дослідження

Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.)

72 год.

100

Мікроскопія біологічного матерілу на наявність демодексу

24 год.

120

Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби

48 год.

120

Мікроскопія секрету простати

72 год.

90

Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок

72 год.

90

Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків

72 год.

90

Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки матки

72 год.

180

Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок, виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоз

72 год.

150

Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень

72 год.

300

Бактеріоскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів (для діагностики гонореї)

72 год.

100

ПАП-тест

72 год.

250

Копрологічні дослідження

Аналіз калу (копрограма)

24 год.

120

Аналіз калу на гельмінти та найпростіші

24 год.

110

Аналіз перианального зішкрябу на ентеробіоз

24 год.

110

АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА виявлення алергоспецифічних IgE антитіл імуноблотінгом RIDA®allergysreen (Rbiopharm, Німеччина)

Педіатрична панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, береза, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternatа, молоко, альфалактоальбумін, беталактоглобулін, яєчний білок, яєчний жовток, альбумін сироватковий бичачий, соєві боби)

48 год.

700

Респіраторна панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морська свинка, золотистий хом’як, кріль, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)

48 год.

700

Харчова панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (лісові горіхи, арахіс, грецькі горіхи, мигдальні горіхи, молоко, яєчний білок, яєчний жовток, казеїн, картопля, селера, морква, помідори, тріска, краби, апельсин, яблука, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжутне насіння, соєві боби)

48 год.

700

Змішана панель, визначення специфічних IgE атитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, Alternaria alternata, яєчний білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соєві боби)

48 год.

700

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛР

ПЛР-діагностика вірусних гепатитів

Гепатит А

Вірус гепатиту А (HАV-DNA) якісний аналіз

72 год.

290

Гепатит В

Вірус гепатиту В (HBV-DNA) кількісний аналіз

11 діб

560

Вірус гепатиту В (HBV-DNA) якісний аналіз

72 год.

280

Гепатит С

Вірус гепатиту C (HCV-RNA) кількісний аналіз

11 діб

1300

Вірус гепатиту C (HCV-RNA) якісний аналіз + генотипування 1а,1b, 2, 3a, 4

72 год.

420

Вірус гепатиту C (HCV-RNA) якісний аналіз

72 год.

320

Гепатит D

Вірус гепатиту D (HDV-RNA) якісний аналіз

72 год.

270

ПЛР-діагностика урогенітальних інфекцій

Chlamydia trachomatis (DNA) якісний аналіз

72 год.

150

Neisseria gonorrhoeae (DNA) якісний аналіз

72 год.

150

Trichomonas vaginalis (DNA) якісний аналіз

72 год.

150

Mycoplasma genitalium (DNA) якісний аналіз

72 год.

150

Mycoplasma hominis (DNA) якісний аналіз

72 год.

150

Ureaplasma species (DNA) якісний аналіз

72 год.

150

Визначення виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum DNA) якісний аналіз+диференціація

72 год.

150

Candida albicans (DNA) якісний аналіз

72 год.

150

Gardnerella vaginalis (DNA) якісний аналіз

72 год.

150

Пакети урогенітальні

Пакет 1. Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei (DNA) якісний аналіз

72 год.

220

Пакет 2. Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis (DNA) якісний аналіз

72 год.

230

Пакет 3. ДНК внутрішньоклітинних збудників (Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis/ M.genitalium) якісний аналіз

72 год.

350

Пакет 4. ДНК збудників бактеріальних та вірусних урогенітальних інфекцій (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2) якісний аналіз

72 год.

420

Фемофлор 16 (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)

72 год.

750

Фемофлор скрін (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)

72 год.

600

Андрофлор (дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіків)

72 год.

950

Папіломавірусна інфекція високого канцерогенного ризику

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи) ( DNA) кількісний аналіз

72 год.

300

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

72 год.

350

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

72 год.

200

Папіломавірусна інфекція низького канцерогенного ризику

Вірус папіломи людини низького канцерогенного ризику (6,11 генотипи) (DNA) якісний аналіз+генотипування

72 год.

230

ПЛР-діагностика герпесвірусних інфекцій

Цитомегаловірус (CMV-DNA) кількісний аналіз

72 год.

160

Цитомегаловірус (CMV-DNA) якісний аналіз

72 год.

160

Вірус Епштейна-Барр (EBV-DNA) кількісний аналіз

72 год.

160

Вірус простого герпесу І та ІІ типів (HSV 1/2-DNA) якісний аналіз

72 год.

160

ПЛР-діагностика туберкульозу

<

Mycobacterium tuberculosis complex (DNA M.tuberculosis+M.bovis+M.africanum+M.microti+M.canetti+M.pinipedii) якісний аналіз

72 год.

350

ПЛР-діагностика TORCH-інфекції

Toxoplasma gondii (DNA ) якісний аналіз

72 год.

160

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження бактеріологічне мікрофлори носової порожнини з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне мікрофлори з зіву(задня стінка глотки та мигдалини) з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне мікрофлори шкіри з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне мікрофлори кон'юнктиви з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне мікрофлори вмісту ран з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне мікрофлори сечі з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне на наявність збудників гострих кишкових захворювань

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне крові на стерильність

7 діб

300

Дослідження бактеріологічне крові на гемокультуру

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне калу на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне крові на стерильність з використанням двуфазної системы HiCombi

7 діб

300

Дослідження бактеріологічне урогенітальних мазків з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне сока простати, еякуляту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне жовчі на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне грудного молока на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

250

Дослідження бактеріологічне мокроти на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків

7 діб

300

Дослідження бактеріологічне на BL(дифтерію) з носу та зіву

7 діб

300

Вартість забору матеріалу

25

Keywords

Ціни